Bestemming Noardwest is een platform van toeristisch-recreatieve organisaties en ondernemers in Noordwest-Friesland. Het samenwerkingsverband staat voor verbinden, verbeteren van gastheerschap en de inzet van marketing & promotie voor de bekendheid van het gebied. Door samen op te trekken, wil het platform bijdragen aan het slagen van initiatieven. Een van de belangrijkste instrumenten is het aanklikfonds dat ondernemers steunt bij het uitvoeren van nieuwe plannen. Kijk voor meer informatie op www.bestemmingnoardwest.nl