In het centrum van Harlingen varieert het aantal uren en de kosten per gebied. Kijk voor meer informatie op de kaart.

Voor buiten het betaald parkeren gebied geldt het volgende:
Blauwe zone, In een blauwe zone is het gebruik van een parkeerschijf voor iedereen verplicht. Het is dus niet mogelijk met een parkeervergunning in de blauwe zone te parkeren. De maximale parkeertijd in een blauwe zone is vier uur. Dit wordt via bebording aangegeven.
Voor de overige gebieden buiten het centrum moet er een parkeervergunning aanwezig zijn.